7. Köyün Soy ve Miras Kayıtları/Village Ancestry and Heritage records.

 

Bu sayfada açılan Dosya, Akıncılar/Lurucinada doğan veya kökleri köye ait olan şahısların Soy ve Miras Kayıtları olacaktır, geçmiş, şimdi ve gelecekteki insanların ilerdeki torun veya akrabaların nesil kaynaklarından araştırma yardımı olacaktır, bu kayıtlarda görünen kayıtlı adlar, bir asır geri dönen, yani 100 yıl, ebeveyler ve dedelleri, daha eski soy ağacı araştırmaları, LURUCINA SOY AGACI diye Hazırlanan kayıtlardan bulabilirsiniz. 

Siteye kayıt oluşturmada etkinleştirmek için, kişilerin kendileri ve büyükanne ve büyükbabası ile ilgili bilgileri sunmaları istenir, isimleri, doğum tarihleri, evlilik tarihi, çocuklarına ait bilgileri, karışık evlilikler dahil, ikamet ettikleri ülke, bilgi anlaşmazlığı durumunda, iletişim için kendinizin e-posta adresi (e-mail) aile ağacında mükemmel ve olgusal kayıtlar oluşturmak için, gelecekteki mezunlarımızın kendi atalarının izini sürmesi için, doğru bilgi sadece ailenin bireylerinden gelebilir, sosyal medya, nesiller göz önünde bulundurulduğunda, kinetiklerimizin ve bizim özlerimizin hakikati ile ebedi hayat için fırsat yarattı.

Gerekli tüm bilgiler aşağıda kayıtlı web sitesi e-posta aracılığıyla gönderebilirsiniz. 
SİZ BİLGİLERİ AKTARIN. BİZDE SİTEYE KAYIT EDELİM.
This page will create a records which will consist of the names of people that were born in Akıncılar/Lurucina or their offsprings including all those that have Ancestry and Heritage past present and future persons, for the benefit of the future generation including kinfolks tracing their Ancestry.

To enable the website in creating this folder, members are requested to submit the information concerning their Grandparents, i.e. their names,  their own name and birth, their wives or husbands and children’s particulars, including mixed marriages, country of residence, an e-mail address for contact in case of dispute on information. The registered names that will appear on these records will go back as far as grandparents or further, provided that the information provided is proven as facts, any older Ancestry records can be obtained from the LURUCINA SOY AGACI. İn order to create a Perfect and actual facts folder on family tree, for the benefit of our future offsprings to trace their ancestry, the correct information can only come from individual members of that family, The Social Media has created the opportunity for eternal life thru rememberance of our kinfolks in the eyes of the future generation, all required information should be submitted thru the Website’s  e-mail address registered below.
YOU SUPPLY THE İNFORMATİON, WE CREATE THE RECORDS ON THE WEBSİTE PAGE.
    

info@akincilarkoyu.com