18. Yorumlamak Sayfası/Comments Page

Yorumlamak.

Bu sayfa tüm üyelerine ve ziyaretçilerine, günlük, haftalık veya aylık yaşam biçimlerini içeren tüm konularda yorum yapmak istenmektedir, Akıncılar köyüne öneriler de dahil olmak üzere, kişiler görüşlerini bildirmekte serbesttirler, Köyün ve topluluğunun en iyi şekilde nasıl hizmet ettiğine dair demokratik bir yola katılmak, yol çalışmaları, elektrik ve su temini, temiz ve düzenli çevreyi koruma, topluluğuna ve yaşlılara, sağlık ve guvenlik için sağlık faydaları, yorumlar, meclis üyeleri, belediye başkanları, muhtarlar, siyasi partilerin üyeleri veya liderleri olsun, tüm siyasi kişilerin eleştirilerini içerebilir, ve eleştirilenler için de aynı belirtecin, bir itibar elde etmek için kinetik dayanağı olmayan gerçekler tarafından gerçekleştirilmesi şartıyla kendi görüşlerini ifade etme eşit hakları vardır.

Yorumlar en iyi şekilde Köye, Toplumuna, hayatta kalmasına ve geleceğinin iyileştirilmesine nasıl hizmet edeceği olarak tanımlardır.

Comments.

This Page is dedicated to all our members and visitors that wish to comment on all subjects concerning daily, weekly or monthly ways of life, including suggestions as to the Village of Akıncılar, persons are free to express their opinion and participate in a democratic way of how the Village and its community is best served by ways of, roadworks, Electricty and water supply, the up keep of clean and tidy surroundings, health benefits for the elders, health and safety for the residental community, comments can include all political persons criticism, whether be Councellors, Mayor, members or leaders of political parties, and by the same token for those that are criticized have equal rights to express their views and answer to any accusations that can blemish their character, each and every individual is free to express his or her view provided that it is carried out by facts and not based on vindictive form to gain a reputation, The comments is best described as how to serve the Village, its community, the Village's survival, and the betterment of its future.Contact us at: info@akincilarkoyu.com