5. Köy Nüfusu/Village Population.

1831 yılında kaydedilen nüfus sayımı sadece erkek kişiler sayılırdı, 1950’lerin ortalarında gerginlik, EOKA tarafından yönetilen Kıbrıslı Rumlar tarafından yaratıldı. Lurucina Köyü, Kıbrıslı Türkler için, Potamia/Dereli, Piroi/Gaziler, Nisou/Dizdarköy, Dali, Agios Sozomenos/Arpalık, ve Petrophani/Esendağ gibi yakınlardaki komşu köylülerden önemli bir kabul merkezi haline geldi. Köydeki topluluk, topraklarının bir kısmını tahsis etti ve yerlerinden edilmiş köylülere konut evleri yaptırdı, çoğunluk daha sonra köylerine ve evlerine döndü.        

Ada’yı ayıran 1974 ihtilafı sonrasında, Köylünün çoğunluğunu tahsis edildi ve Lyisiye/Yeni İsim Akdoğana yerleşti.

The Census Population recorded in 1831 only male persons were counted, during the mid 1950’s tensions were created by Greek Cypriots, lead by E.O.K.A. The village of Lurucina became an important reception center for Turkish Cypriots from nearby neigbouring Villages such as Potamia/Dereli, Piroi/Gaziler, Nisou/Dizdarköy, Dali, Agios Sozomenos/Arpalık, and Petrophani/Esendağ, the community in the Village allocated part of their land and built dwelling houses to home the displaced Villagers which the majority later returned to their villages. 

After the conflicts of 1974, which divided the İsland, the majority of the villagers were allocated and settled to Lysi which changed its name to Akdoğan.

 

info@akinicilarkoyu.com  

 CENSUS - VILLAGE POPULATION - KÖYÜN NÜFUSU.

The census population was up to the begining of the 1900 hundred, only male species were recorded in the village.

Further information will be added.

Köyün nüfus sayısı, 1900 lara kadar yalnız Erkek cinsi sayılıyordu.

Devamlı güncemeller eklenecek.

info@akincilarkoyu.com 

RECORD YEAR.

YEAR 1831.

YEAR 1891.

YEAR 1901.

YEAR 1911.

YEAR 1921.

YEAR 1931.

YEAR 1946.

YEAR 1960.

YEAR 1973.

YEAR 1978.

YEAR 1996.

YEAR 2006.

YEAR 2017.


TURKISH.

104.

621.

808.

946.

1079.

1235.

1717.

1547.

1963.

Not Recorded

513.

462.

390.GREEK. 

25.                         

87.                         

114.                       

144.                       

158.                       

150.                       

 99                         

3.                           

0.

0.

0.

0.


TOTAL.

129.

708.

922.

1090.

1237.

1385.

1816.

1550.

1963.

Not Recorded.

513.

462.