Köyün Gerçek İsmi/Original Name ''LORTHİNA'' Arkasından/Followed by: Lurucina and Finally/Sonunda AKINCILAR.

The Name Given for English and Latin Purposes was ''LOUROUJİNA'' Traced through Historical archives, this name was applied after 1878, during British rule.

3. Köyün Tarihi-History of the Village.

Burda yazılı olan tüm köyün tarih bilgileri ecek kaideler gerçekleri doğru araştırma tarih arşivlerden yapılacaktır, şüpheli yazıların yanında ? soru işareti bulunacktır.

Köyde Türk toplumun yerleşme tarihi 2nci bin yıllık devresinin 16cı Asırında II Sultan Selimin, Osmanlı İmparatorluğun hükümdarlığında, 1571 yılında Lala Kara Mustafa Pasha’ya Kıbrısı Fethetmek emri verilmişti, özel sebebi, 1460 dan 1489 a kadar adanın hükümdarlığı Kral James II (piç kral) ve Kraliçe Catherine Cornaro LUSIGNAN konut Ailesinden ve 1489 dan 1571 e kadar Venedik Cumhuriyet Koloni hükümdarlık altında, Venedikler Kıbrısı ve Limanlarını özetlikle Deniz Korsanlarına kullanma hakkı tanıtma sebebi Osmanlı İmparatorun Türk Filoslara, Ülke ve Kıbrıs çevresinde olan Adalara devamlı baskın yapıp soymak ve yağmaktan, ayrıca Kıbrısda Etnik yaşıyan Maronikler -Kıbrıslı Yunanlılar – Yahudiler – ayrıca adada yaşıyan karışık etnik toplumuna karşı Venediklerin yüksek vergi ve ezgi kanun altında yaşamaktan usanan toplum, Osmanlı Hükümdarlığın idaresine geçmesi için talep ettiler, bu sebeblerden 1571 yılında Kıbrıs adası Osmanlı Imparatorluğa eklendi, ve Adaya Anadoludan yerleşme toplumu aktardı, Çiftçiler, Çobanlar, ve birçok karışık Esnaflar.

Osmanlı ve yabancı ülkelerin Tarihi Arşivlerine göre, 1585 lerden sonra bir kısım Türk Toplumu, *LORTHİNA* ve sonunda LURUCİNA/AKINCILAR köy ismi olan ve bu köy ilk DEV Mağrasının yanında, katolik Kilisenin çevresinde kurulan köy idi, burda İtalyan - Vizanslı – ve son kökleri Venedik insanlardan kalan toplum yaşıyordu, Arşiv araştırmalara göre, bu köyde ozamanın tarihinde hiç Kıbrıs yunanı bulunmuyordu, Köyün eski Aile ve Soy/Aşiret araştırmalarına göre, bazı kök ailemiz 1590 na kadar uzlaşıyor, Köyde ve Köy Çevresinde olan tüm Kiliseler, Katolik dinine ait olan Kiliseler idi, 1750/1800 lerde, Köyün Türk toplumu azlık rum ailelerine aralarında yerleşme izini verdiler, bu sebebten tüm Kiliseler Katolikden Rum Orthodox kilisesi oldular, 1831 de, Osmanlı sayım arşivlerine göre, Köyün Türk Toplumu 100 de 81% ve 1891 100 de 88% artmış ve tüm İngiliz döneminde Kıbrıs Türk toplumu devamlı artmış, bu bilgi Nüfus sayfasında bulunuyor, 1885 - 1924 de kadar doğan bazı toplumumuz, Papazın Aldatma-Hilekar yolundan vaftiz ediyordu, bu sebebten köy toplumu bunu ögrenince papazı infaz etmişlerdi.

Kıbrısın Baf, Leymosun ve birçok Kasabalarında Linomvamvaki/ yani pamuk toplum halk insanları olarak biliniyordu, ama Lurucina/Akıncılar toplumu hiçbir zaman pamuk toplum insanları olmadı, bu gibi yazı ve dedikoduları Rum yönetimden icat edildi, çunki Linomvamvaki kelimesini ilkten yaratan Kıbrıslı Rumlar idi, bu azımlık toplum ilkten Hristiyan olan toplum idi ve Osmanlı devrinde bazı aileler mal ve mülkülerini kaybetmemek düşüncesi ile dinlerini değiştirip müslüman oldular, ama gizlice Hristiyan dinini takip etmeğe devam ettiler, bu sebebten 1878 den itibaren Kıbrısın birçok kasaba ve köylerine, Linomvamvaki toplumun daha fazla olduğuna sahtece yayın yaptılar, önemi 1923 de İngiliz Hükümdarın altında Lozans anlaşmasında 100 de 85, yakın 350 senelik Evgafa ait olan arazi ve toprakları sahte koçanlar kayıt edip Kıbrısa sahiplik acabını yaratmış oldular ve Lurucina/Akıncılar köyün hakiki tarihini ve dinini Hristiyan olarak tanıtmak niyeti ile, Lurucina/Akıncılarda olan azımlık rum toplumu bu gibi yalanı uygulanıp Akıncılar türk toplumun piçleşmesini başarmaklarını sandılar, ayrıca köyde Yalnız Türk erkekleri, karışık nişan töreni yapan, Anaları Hristiyan olan, evlatlarını Hristiyan olarak yetişdiren ve ayrıca halen Rum yönetimi ile eşitlik çabasını gören bazı Şahısların inançlarıdır, bu sahtekarlığı ve yanlış bilgiyi dağıtan azizler hakkında incelemeler dinlerinin yaptığı kusurları kapatmak için verilen bilgiler idi, Papaz Charalambos Michaelidesin yalan bilgi verip türk çocuklarını vaftiz etmek sebebinden Eylül 1924 de infaz edilen, onu şehit-Havari- aziz etmek niyeti ile Rum toplumu sağte yazıları önermekte bulundular, çünki hakiki arşivlerin yazılarına göre, ayrıca 350 seneden fazla, Soy Kayıtını yapan, ilk HOROLU, ondan sonra ekleme yapan, YUSUF YUSUF KU, ve şimdi ekleme devamını yapmış olan İBRAHIM YUSUF YAKULA ve ablası AYSAN, Lurucina/Akıncılar Soy Ağacı yazılarına göre, Türk toplum, isimleri Türk kaydedilmiş olarak, Köyün 1585 den, 400 seneden fazla, 400 senenin manası, 1585 den 2018 ve halen şu anda orda yaşıyan Türklüğün olmasına rahmen yanliş tarih bilgilerini ilan edip Köyün Piçleşme çabasını vurgulaşan rum toplumu Papazları ile, hiçbir zaman, ne nüfus bakımından ne de din bakımından etkide bulunmadı, çünki atalarımızın, ve köyümüzün eski nüfus kayıt ve yazılarına göre, Köyde Türkün çoğunluğu ve isimleri türk ismi olarak kaydedilmiş olarak 100 lerce yılların isbatı bulunuyor, ayrıca mantıklı olan gerçek 300 yıldan fazla, (1571/1878 kadar) Türk Hükümdarlığın altında olan Kıbrıs adasının toplumu, 100 de 100 hangi toplum soysuzlanması belli oluyor.

1958 Yılında, Kıbrıslı Rum toplumu Eoka sancak altında Lurucinanın komşu köylerinde yaşıyan Türk toplumunu tüketmek için bastırılmış hareketlerle saldırıp soğuk kanla yok etmek için davranmaları, Lurucinalı Kahramanlar buna hiç tahhammül etmeden hemen Piroyi/Gaziler köyüne saldırı ettiler, bu sebebten köye 1958 de, AKINCILAR ismi verildi.

DEVAMLI GÜNCELLEMELER.

Daha ilerde Akıncılar Köyüne ait bilgi Katılacak.

*Lorthina* tarih ve eski haritalarda olan bilgiler, örnek; Latin yazılarında (Cypri Insvlae nova descript 1573 Abraham Ortelius, Kıbrıs haritasını, kasaba ve köy isimlerine göre, aslen Lurucinanın ismi olan idi, özel araştırmalar  Lurucina 1700 lerden sonra verilen isimler idi, ayrıca ileri araştırmalar Köyün LOUROUJİNA kullanılma ismi en fazla 1878 den itibaren, İngiliz hükümdarlığından ileri Kendi ve Avrupalıların kolaylığı için telaffuz maksadından iim kullanılıyordu, Köyde yaşıyan toplum ve büyük dedelerimizin efsane/mitoloji ve ayrıca Lorthina çevresinde olan köyler, orda yaşiyan Yunanlıların icat ettikleri Lurucina ve sonradan köyde yaşıyan Türk toplumun 100% 88 yüksek olunmasına göre latin ismi Lurucina verilmiş, bu sebebten hakiki Köyün ismi tarihe göre LORTHİNA dır.*

Kanıt:

www.raremaps.com/gallery/detail/32411bp/cypri-insulae-nova-descript-1573-ortelius

                             

HİSTORY OF AKINCILAR

The information concerning the history of the village will be based on facts with proper research from historical archives, unsure comments/writtings will carry a question mark ? next to the sentence.

The history of the Turkish community’s settlement in Akıncılar dates back to the 2nd millennium of the 15th Century during the Overseas Possession of the Republic of Venice under the rule of King James II (the Bastard) and Queen Catherine Cornaro of the house of LUSIGNAN, from 1489 till 1571 Cyprus became a colony of the Republic of Venice, during this period the ruling government were allowing the Island’s Ports to the sea Pirates to continuously raid and pillage the Ottoman fleets and its occupied lands, furthermore the ethnic citizens residing on the İsland, which consisted of Greeks, Jews, Maronites and various other communities being burdened with Venetian heavy unbearable taxes and hopeless living conditions requested the Ottoman Empire in 1571 under the rule of Sultan Selim II, who in return appointed his General, LALA KARA MUSTAFA PASHA, to conquer and annex Cyprus to the Ottoman Empire, Hence the immigration of Ottoman Turks which consisted of Farmers, Shepherds, and various difference Tradesman to settle in Cyprus, Historical Archives from different Nations and Family kept records from the village clearly shows Turkish families inhabited the village of Lurucina/Akıncılar from 1585 onwards.

Research from various İnternational Archives clearly shows that approx. 1585 onwards a Turkish community was settled in what was then known as LORTHİNA* there after, followed by LURUCİNA and finally AKINCILAR, The name of LOUROUJINA was implemented during and after the British rule of 1878 and onwards, reason being to simplify the pronuncetion for their benefit in transalation into Latin. 

The village was originally situated near the Giants cave around the Catholic Church of Saint Mary, which at that time was occupied by Italians, Byzentines, and lastly Venetians, historical archive searches clearly shows that during this period, there were no Greeks living at this village, through the village families and old Turkish script writings including other nations archives, there is no evidence of Greek Cypriots till the latter date of 1750/1800 when the Turkish community of the village allowed Greek Cypriot families to settle and live among them, further proof of this is clearly visible from the Ottoman Census of 1831 showing that 81% of the population were Turkish Cpriot (Muslims) and in 1891 the percentage increased to 88% and throughout the British period the Turkish Cypriot population continued to increase, while the Greek Cypriot percentage declined. By 1960 there were only three Greek Cypriots left in the village. During the latter part of the 1880 till the beginning of 1924 a Greek Orthodox priest named Charalambos Michaelides under false pretence and deceit carried out baptizm on the birth of Turkish Cypriots, when in September 1924 he was found out of the sacrilegious deeds committed on the Turkish born children, he was executed and the Greek Cypriots in order to justify and make a Martyr and a saint out of him had distorted the facts and history of the village by falsefiying the facts, and tried to create a none Greek community or a Greek Community that had changed their relegion under Muslim law in order to safeguard their true identity, which is far from the actual truth, even some of their Religion/Hagiology stated under false research that Lınomvamvakoi/Linen-cotton pickers which, The Greek Cypriots originally invented the actual word, thou in many parts of Cyprus town’s vilages, the likes Pathos, Limmasol, and many other Towns, during the 1800’s the word Linomvamvakoi sprung up in Cyprus for various reasons, mainly to distort the facts and history of Cyprus and prepare the future on the İsland ownership, where is facts and logic, over 300 years of Turkish rule clearly shows that 90% of the majorities population, more than ten generations were or became Turks, iether thru mixed marriage, which mainly consisted of Turkish males marrying Greek females, or nationlised under Turkish rule, and therefore its only right to state that the puretee of Turkish Cypriots identity cannot be questioned, second reason concerning the village of Akıncılar/Lurucina’s falsely being branded as part of Linovamvakı is that, due to the facts of the population census that can be traced even further than 1831, thru the Turkish arcives kept on the mainland Turkey, and the records of Ancestry, Created by HOROLU, then adding further information by YUSUF YUSUF KU, continuous ion by İBRAHIM YUSUF YAKULA and his sister AYSAN till present day, under ANCESTRY TREE HERİTAGE of the Village Population, there is no doubt as to the identity of the village, and because of these facts, The Greek Cypriots wanted to cast the shadow and doubt on the village’s history for the sole benefit of claiming land rights and ownership after the rule of the British Empire and the full annexation of Cyprus in 1923, also under this claim the British rulers then were able to forge title deeds which were issued after the Lozans agreement of 1923, thereby justifying the existence of Linomvamvakis community in or around the village’s vicinty, furthermore the mixed marriages of the village male species to Greek females, and some of them being allowed by their husbands to keep their faith and baptize their children, even giving them Greek names has further created a minority of sympathizers fo their cause to claim a Greek population which only exicted in a minority numbers, hence the Greeks wanting to convince and falsely create the exictence of the so called Cotton-Pickers in or around the village in order to justify their false and distorted history of the facts, based on Ottoman and other Nations archives including our village elders scriptures, Lurucina for over 400 years, the meaning of over 400 years is from 1585 till present day 2018, the Village is still ocupied by the Turkish community, under their Ancestry and heritage, which can be traced of Turkish Cypriot community that replased the Italians, Byzentine and lastly Venetian population.

In 1958 the further heroic deeds committed by the Turkish community of Lurucina in helping other Turkish communities living in neigh-bouring villages that were under attack and suppressed by Greek EOKA Cypriots, namely attacks and murder committed against Turkish community in Piroi/Gaziler which led the Lurucina community to charge the neigbouring village without any though or concern of their own lives or safety, with Shotguns, Axes, Knives and whatever other means of weapons that can be mustered. Which in return earn them the title given present day name of AKINCILAR for their heroic deed which the name means ONSLAUGHT/RAİD WİTHOUT FEAR, hence since the late 50’s carried its new name.

Updates will Continuously be added.

*Lorthina* having carried out researches on historical maps, namely the maps drawn up by Abraham Ortelius on Cypri Insvlae nova descript of 1573 with all names of towns and villages being in Latin, the actual name of Lurucina was Lorthina, it was not till mid 1700 hundred that the Villagers along with the minority of Greek Cypriots living among them changed the name to Louroujina, which not long after the majority being Turkish Cypriots once again change the name to Lurucina, but the actual historical name of the Village is LORTHİNA*

*Proof of original name can be obtained at

www.raremaps.com/gallery/detail/32411bp/cypri-ınsulae-nova-descript-1573-ortelius

info@akincilarkoyu.com