6. Sitenin Özeti/Purpose of Website

Sitenin Özeti.

Akıncılar köyün sitesi tüm kişiler arasında kayıt oluşturmaya adayacak, köyde doğan yada ebeveynleri veya büyükanne ve büyükbabaları ile bağlantıları var, onların atalarının ve mırasının şimdiki ve gelecekteki topluma hizmet etmek, dünya çapında web sosyal medya aracılığıyla, özel isimler, ailelerin ve akrabaların isimleri, göç ettikleri ülkeler, doğum, ölüm, ve evlilik tarihleri, bu web sitesinde, köyün tarihini ve çabalarını başaracak, nüfus sayımına göre geçmişten ve gelecek için, ölülerin kayıtları, hangi ülkede ve gömüldükleri yer, yabancı evlilikler ve evlatları, 16 yaşdan yukarı üyelik oluşturulacak, on altı yaşından küçük anne ve babalar belgelerine eklenecek, köyle bağlatısı olanların hepsine gelmek yıllar içinde arka planlarını izleyebilecekler, en büyük başarı köye bağlantı olan insanlardan, kendi ve ailelerin tüm onlara ait olan bilgileri sitemize aktarmalarını rica ederiz.       

Bu web sitesiyle arasındakı başka sitelerle fark, 1590’ların sonlarına kadar sürecek olan yerleşim bölgelerinden bu yana Lurucina/Akıncılar köyüne ve topluma dayanmasıdır, web sitesi köylüler aile kayıtları da dahil olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası arşivleri arama ve köyde yerleşik ilk Türk göçmenleri yazmak için çaba sarf edecektir.

Aile isimleri, soy isimleri, takma isimler, evlilikler, karma evlilikler, hısım/akrabalar ve 150 yılından beri köy topluluklarının diğer ülkelere göç etmelerinden sonra dahil olmak üzere, 1974 de çoğunun toplumu Köyden göç edip Lysi/Akdoğan veya Kıbrıs adanın başka kasabalarına yerleşenler, Akıncılar Köyü sitesi, tarihi ataları ve mirasını oluşturan köyle bağlatılı tüm insanlara genişleyecektir.

Purpose of Website.

The Akıncılar Köyü website will be dedicated in creating records between all persons who were either born there, or have links thru their Parents/Grandparents to serve the present and future Society of their Ancestry and Heritage thru Social Media’s World Wide Web, The names of individuals, Their Parents, Grandparents, and all relatives, Countries where they emigrated to, Births, Deaths, Marriges, the website will endeavour and achieve the History of the village and its people, from the past and for the future as to the census of its population, records of the dead in which Country and where they are buried, intermarriages, their children, a membership will be created for all those that are over Sixteen, those under that age will be recorded on parents information, in years to come all those that have Links with the Village will be able to trace their backround thru this Social Media website, in order to create these records, it is requested from İndividual persons that are directly or indirectly linked with the Village in supplying the information, only then will we achieve the correct information which will be available to the future generation, the information supplied by the persons will be similar to that which is supplied to other Social Media websites, the likes of Facebook, Twitter, Linkeln, or Doctors and hospitals.

The difference with this website, unlike the websites mentioned above, it will totally be based on the Akıncılar/Lurucina Village and its Turkish community since 1590’s when the Ottoman Empire annexed Cyprus under its rule in 1571, the website will endevour to search all National and İnternational archives including Village family records to trace and write the first Turkish immigrants that settled in the Village.

Families names/nicknames, their Clan names, Marriages, Mixed Marriages, Reletives, and there after over hundred and fifty years of Village communities immigration to other Countries, including the majority population of the Village moving and settling to Lysi/Akdoğan, another part of the İsland after the 1974 Cyprus crisis, that divided the İsland in two parts, the website will expand to all the persons linked with the Village in creating its history, Ancestry and Heritage.info@akincilarkoyu.com